Uşaq- Gənclər Şahmat Məktəbi

Ünvan: H. Əliyev pr.35

Telefon: 285-49-64

Uşaq Yaradıcılıq Mərkəzi

Ünvan: Babək küç,26.

Telefon: 285-59-47

Uşaq-Gənclər İdman Məktəbi

Ünvan: Babək küç, 26

Telefon: 285-57-88